PRÁVNÍ INFORMACE

  1. Domů
  2. PRÁVNÍ INFORMACE

PRÁVNÍ INFORMACE

 

 

 

 

Obsah online nabídky

Obsahy na této stránce nepředstavují smluvní nabídku. Nákupní centrum a společnost ECE si výslovně vyhrazují právo části stránek nebo celou nabídku bez zvláštního oznámení pozměnit, doplnit, smazat nebo zveřejnění dočasně či definitivně zastavit.

Odkazy

Při odkazování na cizí internetové stránky („linky“) je vyloučena odpovědnost, ledaže bychom věděli o protiprávnosti obsahů a bylo pro nás technicky možné používání zabránit. Nákupní centrum a společnost ECE tedy výslovně prohlašují, že k okamžiku umístění odkazů nebyly na stránkách, na které je odkazováno, zřejmé žádné protiprávní obsahy a že nemáme žádné informace o takových obsazích na odkazovaných stránkách. Na úpravu odkazovaných/propojených stránek po jejich ověření a na jejich obsahy, které budou změněny po umístění odkazu, nemáme žádný vliv. Toto konstatování platí pro všechny linky a odkazy na třetí strany umístěné v rámci vlastní internetové nabídky a pro cizí záznamy v knize návštěv, na diskuzních fórech, v seznamech odkazů a seznamech adresátů založených autorem a ve všech dalších formách databází, k jejichž obsahu je možný externí přístup pro zápis.

Za obsahy odkazovaných stránek je vždy odpovědný příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek. Za nezákonné, chybné nebo neúplné obsahy a zejména za škody, které vzniknou použitím nebo nepoužitím takto poskytnutých informací, nese tedy odpovědnost pouze poskytovatel stránky, na kterou bylo odkázáno, nikoli ten, kdo prostřednictvím linků na dané zveřejnění pouze odkazuje.

Právní účinnost tohoto vyloučení odpovědnosti

Toto vyloučení odpovědnosti je třeba považovat za součást internetové nabídky, z níž bylo na tuto stránku odkázáno. Pokud by části nebo jednotlivé formulace tohoto textu neodpovídaly, už neodpovídaly nebo úplně neodpovídaly právnímu stavu, není tím dotčen obsah a platnost ostatních částí dokumentu.

Autorské právo a právo na označení

Snažíme se dodržovat autorská práva k použitým grafikám, animacím, fotografiím a textům, používat grafiky, animace, fotografie a texty, které jsme vytvořili sami, nebo využívat nelicencované grafiky, animace, fotografie a texty. Všechny ochranné známky a obchodní značky uvedené v internetové nabídce a případně chráněné třetími stranami podléhají neomezeně ustanovením platného práva na označení a vlastnickým právům příslušných zapsaných vlastníků. Jen na základě pouhého uvedení nelze usuzovat na to, že obchodní značky nejsou chráněny právy třetích osob! Autorské právo ke zveřejněným, nákupním centrem, společností ECE nebo jejími dodavateli vytvořeným objektům náleží pouze nákupnímu centru a společnosti ECE. Kopírování, upravování, šíření, jakékoli zhodnocení či použití takových grafik, animací, fotografií a textů v jiných elektronických nebo tištěných publikacích není bez výslovného písemného souhlasu nákupního centra nebo společnosti ECE dovoleno. Stahování, používání a kopie této stránky jsou dovoleny pouze pro soukromé, nekomerční účely.