Podmínky použití

Podminky pouziti

 1. Domů
 2. Podmínky použití

 

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Jsme rádi, že jste navštívili naše internetové stránky a zajímáte se o naše centrum. Ochrana vašich osobních údajů je pro nás důležitá a chtěli bychom, abyste se při prohlížení našich internetových stránek cítili dobře a bezpečně.

1. Základní informace o získávání a zpracování osobních údajů na naší internetové stránce

Internetové stránky centra můžete navštívit i bez toho, abyste nám poskytli osobní údaje. Dostanou se k nám pouze informace o tom, z jaké IP adresy byla v určitém okamžiku stránka otevřena, přičemž je na naší stránce uložen systém (viz níže), který zajišťuje anonymizaci IP adres. To znamená, že můžeme provádět vyhodnocení pro statistické účely, ale jednotliví návštěvníci zůstávají v anonymitě.

Ve výjimečných případech se na naší stránce získávají a zpracovávají osobní údaje. Osobní údaje jsou veškeré informace, které se vztahují na identifikovanou nebo identifikovatelnou osobu, jako je například vaše jméno a adresa.

Pokud k tomu udělíte příslušný souhlas nebo máme zákonné oprávnění, vyžadujeme od vás, jako uživatele internetové stránky osobní údaje, abychom vám mohli zpřístupnit obsah internetových stránek a také nabídnout další služby, jako je například dotaz prostřednictvím kontaktního formuláře, objednávka našeho newsletteru, přihlášení do našeho věrnostního programu atd.

Další informace o tom, jak se v centru zachází s osobními údaji nezávisle na této internetové stránce, jsou uvedeny ve všech oznámeních pro zákazníky, např. v souvislosti se soutěžemi, bezpečnostními kamerami atp.

2. Zodpovědný orgán

Na úrovni koncernu je orgánem zodpovědným za zpracování vašich osobních údajů na naší internetové stránce:

ECE Projektmanagement Praha s.r.o. 

Slovanský dům

Na Příkopě 859/22

110 00 Praha 1

Czech Republic

E-mail: dataprotectionececom

3. Právní základ pro zpracování osobních údajů na naší internetové stránce

Při zpracování osobních údajů se řídíme Evropským nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a platnými vnitrostátními právními předpisy o ochraně údajů dle níže uvedených právních základů:

a.)            Na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 a EU GDPR)

Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním osobních údajů pro určité účely, jde o zákonné zpracování na základě vašeho souhlasu. Udělený souhlas lze kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování dat do odvolání souhlasu.

b.)            Ke splnění právních závazků (čl. 6 odst. 1 b EU GDPR)

Vaše údaje se částečně zpracovávají i ke splnění smlouvy, která s vámi byla uzavřena na vaši žádost, nebo ke splnění předsmluvního opatření, jako např. v rámci naší povinnosti poskytnout vám službu. Další podrobnosti o důvodech zpracování údajů v této souvislosti najdete v příslušných smlouvách a podmínkách účasti.

c.)             V rámci zvážení zájmů (čl. 6 odst. 1 f EU GDPR)

Pokud je to nezbytné, zpracováváme vaše údaje k ochraně našich oprávněných zájmů nebo oprávněných zájmů třetí strany.  Jsou to např.:

• Reklama, marketingový průzkum nebo průzkum veřejného mínění, pokud jste nevyjádřili nesouhlas s použitím svých údajů,

• Používání cookies (podrobnosti najdete níže)

• Uplatnění právních nároků a obhajoba v případě právních sporů

4. Účel zpracování údajů na naší internetové stránce

Naše internetové stránky můžete používat i bez toho, abyste nám poskytli osobní údaje. Pokud na našich stránkách požadujeme Vaše osobní údaje, je to za těmito účely:

 • Technická příprava stránky a kontrola její funkčnosti
 • Kontakt přes kontaktní formulář
 • Rozesílání newsletterů
 • Statistická analýza používání internetových stránek
 • Sestavování profilů
 • Zveřejňování obsahů, které zadáváte při návštěvě naší internetové stránky
 • Zveřejňování fotografií na základě vašeho souhlasu
 • Účast v soutěžích
 • Provádění rezervací v rámci registrace pro náš nástroj Digital Mall.
 • Zakládání uživatelského účtu
 • Objednávání poukázek do centra
 • Objednávání parkovacích karet

5. Jak získáváme osobní údaje?

Vaše osobní údaje získáváme na naší stránce různými způsoby:

5.1 Hosting a soubory protokolu

Služby hostingu, které využíváme, slouží k poskytování těchto služeb: služby v oblasti infrastruktury a platformy, kapacita zpracování, prostor úložiště a databázové služby, bezpečnostní služby a technická údržba, kterou používáme za účelem online nabídky podniku.

My, nebo náš hostingový partner, přitom zpracováváme data inventáře, kontaktní údaje, obsahové údaje, smluvní údaje, údaje o používání, meta a komunikační údaje od zákazníků, zájemců a návštěvníků této online nabídky na základě našich oprávněných zájmů na účinné a bezpečné poskytování této online nabídky dle čl. 6 odst. 1 pís. f GDPR ve spojení s čl. 28 GDPR (ujednání smlouva o zpracování zakázky).

My, nebo náš hostingový partner, získáváme na základě našich oprávněných zájmů ve smyslu článku 6 odst. 1 pís. f. GDPR údaje o každém přístupu na server, na kterém se tato služba nachází (takzvané soubory protokolu serveru). K přístupovým údajům patří název otevřené internetové stránky, soubor, datum a čas otevření, přenesené množství dat, hlášení o úspěšném otevření, typ prohlížeče, kromě verze operačního systému uživatele, adresa URL odkazujícího serveru (předtím navštívená stránka), IP adresa a dotazující se poskytovatel.

Informace souboru protokolu ze z bezpečnostních důvodů (např. k objasnění zneužití nebo podvodu) ukládají a poté mažou. Data, kterých další uchovávání je nevyhnutné z důkazných důvodů se až do konečného vyřešení probíhajícího případu nemažou.

Pokaždé, když otevřete naši internetovou stránku odesílá váš prohlížeč automaticky určité informace na server internetové stránky, aby umožnil komunikaci mezi vašim prohlížečem a serverem. Tyto informace se ukládají v takzvaném souboru protokolu. Jsou to například informace o

 – typu a verzi prohlížeče, který používáte,

 – operačním systému, který používáte,

 – internetové stránce, ze které jste se dostali na aktuální stránku,

 – název hostitele (IP adresu) vašeho počítače a

 – čas, kdy jste stránku otevřeli.

Vyjma určitých zákonných povinností k uchovávání, vaši IP adresu vymažeme nebo anonymizujeme ihned potom, co internetové stránky opustíte, pokud z nich nemáme k dispozici prohlášení o osobních údajích a umožňuje nám to legislativa.

V ostatních případech používáme informace, které váš prohlížeč poskytne našemu serveru v anonymizované formě – teda bez toho, aby vás bylo možné identifikovat – k analýze a vylepšení našich služeb. Tímto způsobem dokážeme například odhalit nebo zjistit některé chyby, nebo to, ve kterých dnech a časech jsou naše stránky mimořádně intenzivně využívány.

5.2. Newsletter a kontaktování

Když se na našich stránkách přihlásíte k odebírání našich newsletterů, požadujeme Vaše jméno a e-mailovou adresu, abychom vám mohli newsletter posílat.

V našem kontaktním formuláři požadujeme vaše jméno, e-mailovou adresu a vaše telefonní číslo, abychom mohli odpovědět na vaši poptávku.

5.3. Používání cookies

Tato stránka používá Google Analytics, webovou analytickou službu společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. „cookies“, textové soubory, které se ukládají do vašeho počítače a umožňují analýzu vašeho používání internetové stránky. Informace vytvořené souborem cookie o vašem používání této internetové stránky se zpravidla posílají a ukládají na server Google v USA. Vzhledem k aktivaci anonymizace IP na této stránce ale Google předem zkrátí vaši IP adresu v rámci členských států Evropské unie nebo v dalších smluvních zemích Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech se na server Google v USA přenese úplná IP adresa a zkrátí se až tam. Z pověření provozovatele této internetové stránky použije Google tyto informace k vyhodnocení vašeho používání internetové stránky, k vytvoření reportů o aktivitách na internetové stránce a k poskytování dalších služeb spojených s používáním internetové stránky a internetu pro provozovatele stránek. IP adresa poskytnutá vašim prohlížečem v rámci Google Analytics se nespájí s dalšími daty od Google. Ukládání cookies můžete zakázat příslušným nastavením vašeho prohlížeče; upozorňujeme vás ale, že v takovém případě nebudete moct používat všechny služby internetových stránek v plném rozsahu. Kromě toho můžete zakázat odesílání dat ze souboru cookie, které souvisí s vaším používáním internetových stránek (vč. vaší IP adresy) společnosti Google a zpracování těchto dat společností Google, když si stáhnete a nainstalujete modul plugin z níže uvedeného odkazu. Aktuální odkaz:

tools.google.com/dlpage/gaoptout

Ukládání dat přes Google Analytics můžete zabránit, když kliknete na následující odkaz. Uloží se opt-out-cookie, který zabrání budoucímu zaznamenávání vašich dat při návštěvě této internetové stránky:

deaktivovat Google Analytics

Bližší informace o podmínkách používání a ochraně osobních údajů najdete na www.google.com/analytics/terms/de.html resp. na www.google.de/intl/de/policies/. Upozorňujeme Vás, že na této stránce byla služba Google Analytics rozšířena o kód „gat._anonymizeIp();“, aby bylo možné zajistit anonymizované ukládání IP adres (tzv. IP-masking).

5.4. Zpracování údajů v rámci přihlášení přes nabídku LOGIN

V rámci vaší registrace přes nabídku LOGIN od vás požadujeme tyto údaje: jméno, e-mailovou adresu, adresu. Kromě toho v těchto případech používáme, získáváme a zpracováváme dodatečné informace v souvislosti s vaším nákupním profilem;

 • četnost a trvání návštěv na našich internetových stránkách;
 • informace ohledně vašeho nákupního chování a chování během prohlížení stránek (hlavně tracking) a výrobky (nabídky, události, novinky atd.), které označíte jako zajímavé;
 • osobní údaje, které jsou součástí obsahů, které nahráváte, píšete nebo jinak zpřístupňujete prostřednictvím našich služeb, například vaše zájmy a poznámky.
 • vaše datum narození k odeslání narozeninového bonusu.

5.5. Objednávání poukázek

Přes naši internetovou stránku můžete získat i poukázky do našeho centra. Když zaregistrujete tuto nabídku, požadujeme od vás jméno, bankovní údaje a e-mailovou adresu.

5.6. Objednávání parkovacích karet

Kromě toho můžete přes naši stránku získat i parkovací karty do parkovacích domů v našich centrech. Využijete-li tuto nabídku, požadujeme od vás jméno, bankovní údaje a e-mailovou adresu.

6. Použití pluginů sociálních médií

6.1. Facebook plugin

Do naší internetové stránky mohou být integrovány pluginy sociální sítě Facebook (Facebook Inc. 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA).
Pluginy Facebooku identifikujete podle loga Facebooku nebo tlačítka „Like“ resp. „Líbí se mi“ na naší stránce. Přehled pluginů Facebooku najdete zde: 

developers.facebook.com/docs/plugins/

Když navštívíte naše stránky, vytvoříte po aktivním stisknutí tlačítka pluginu přímé spojení mezi vaším vyhledávačem a serverem Facebooku. Potvrzení pluginu sociálního média je vašim aktivním rozhodnutím. Samotné Centrum tak osobní údaje nezíská.

Návštěvu naší stránky a návštěvu facebookové stránky Centra může např. sledovat Facebook, když má uživatel uživatelský účet. Na přenos informací Facebooku nemáme vliv. Pokud nechcete, aby Facebook spojil vaši návštěvu s vaším uživatelským účtem na Facebooku, odhlaste se z Facebooku. Více informací najdete v prohlášení o ochraně osobní údajů od Facebooku pod odkazem

de-de.facebook.com/policy.php

6.2. Instagram plugins

Naše internetová stránka používá takzvané pluginy sociální sítě („Plugins“) Instagram, kterou provozuje společnost Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA („Instagram“). Pluginy jsou označeny logem Instagramu, například ve tvaru „instagramového fotoaparátu“. Přehled pluginů Instagramu a jejich vzhledu najdete zde: blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges

Když otevřete stránku naší internetové prezentace, která takový plugin obsahuje, vytvoříte po aktivním kliknutí na toto tlačítko pluginu přímé spojení se servery Instagramu. Obsah pluginu odesílá Instagram přímo vašemu prohlížeči a integruje ho do stránky. Díky tomuto spojení získává Instagram informaci, že váš prohlížeč otevřel příslušnou stránku naší internetové prezentace, i když nemáte profil na Instagramu, nebo právě nejste na Instagram přihlášeni. Tuto informaci (včetně vaší IP adresy) odesílá váš prohlížeč přímo na servery Instagramu v USA, kde se ukládají.

Pokud jste přihlášeni k Instagramu, dokáže Instagram vaší návštěvu naší internetové stránky ihned spojit s vašim profilem na Instagramu. Když využijete pluginy, například kliknete na tlačítko „Instagram“, odesílá se tato informace také na server Instagramu a tam se ukládá. Informace se kromě toho zveřejní na vašem instagramovém profilu a zobrazí se tam vašim kontaktům. Cíl a rozsah získávaných dat a další zpracování a využívání dat Instagramem a vaše práva a možnosti nastavení na ochranu vašeho soukromí najdete v Informacích o ochraně osobních údajů od Instagramu: help.instagram.com/155833707900388/

Pokud nechcete, aby Instagram ihned spojil informaci o údajích nasbíraných v naší internetové prezentaci s vašim instagramovým profilem, musíte se před návštěvou naší stránky odhlásit z Instagramu. Nahrávání pluginů Instagramu můžete úplně zabránit i pomocí doplňků, například Skript-Blocker „NoScript“ (http://noscript.net/).

6.3. Použití pluginů YouTube

Pro videa a podobné dokumenty využíváme poskytovatele YouTube. YouTube je provozován společností YouTube LLC s hlavním obchodním sídlem na 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA. YouTube je zastupován společností Google Inc. Se sídlem na 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Na některých našich internetových stránkách používáme pluginy poskytovatele YouTube. Když otevřete internetové stránky označené takovým pluginem na našich internetových stránkách, například naši mediatéku a aktivně kliknete na příslušné tlačítko pluginu, vytvoří se spojení se servery YouTube. Na server YouTube se odešle informace, které z našich internetových stránek jste navštívili. Jste-li přitom přihlášeni k účtu na YouTube, spojí YouTube tuto informaci s vaším uživatelským účtem. Při použití pluginu, například po spuštění videa, se tato informace také spojí s vaším uživatelským účtem. Této identifikaci můžete zabránit, když se před otevřením naší internetové stránky odhlásíte ze svého účtu na YouTube a dalších uživatelských účtů firem YouTube LLC a Google Inc. a smažete příslušné cookies firem. Další informace o zpracování dat a upozornění na ochranu dat společností YouTube (Google) najdete na www.google.de/intl/de/policies/privacy/

7. Příjemce dat

Vaše data se dostanou pouze na ta interní místa, resp. organizační jednotky a k dalším, s námi obchodně spojeným podnikům, kde je to nutné z důvodu splnění naší smluvní a zákonné povinnosti, nebo tyto údaje potřebujeme my v rámci zpracování a uskutečnění našeho oprávněného zájmu.

Vaše údaje budou postoupeny externím příjemcům v souvislosti se splněním smluvních závazků, pokud jsme z důvodu splnění zákonných nařízení zavázání k informování, hlášení nebo poskytnutí údajů, pokud jste nám dali souhlas k poskytnutí údajů třetím osobám nebo externím zaměstnancům, kteří pracují z našeho pověření jako zpracovatelé zakázky nebo za nás přebírají funkce (například poskytovatelé služeb v oblasti IT, výpočtová střediska, likvidátoři dat nebo kurýrní služby). 

8. Poskytování vašich údajů do třetí země

Vaše údaje poskytneme na místa ve státech se sídlem mimo Evropskou unii (EU), resp. Evropského hospodářského prostoru (EHS), do takzvaných třetích zemí, když pro nás pracují jako zpracovatelé zakázky (např. poskytovatelé služeb v oblasti IT, výpočtová střediska). V rámci používání Google Analytics posíláme vaši zkrácenou IP adresu do USA. Kromě toho může dojít k postoupení vašich dat poskytovatelům pluginů sociálních médií; další podrobnosti najdete v jejich prohlášení o ochraně osobních údajů.

Pokud pro danou zemi není k dispozici žádné rozhodnutí Evropské komise o přiměřené úrovni ochrany osobních údajů, uzavíráme smlouvy dle evropských předpisů o ochraně osobních údajů, které zajišťují, že vaše práva a svobody budou přiměřeným způsobem ochráněny a zaručeny. Alternativně se přenos dat může zakládat na prováděcím rozhodnutí Evropské komise (EU) 2016/1250 z 12. července 2016 dle směrnice 95/46/ES Evropského parlamentu a rady o tom, jak je přiměřený ochranný štít EU-US. Na požádání vám rádi poskytneme příslušné podrobné informace.

V jiných případech vaše osobní údaje do zemí mimo EU, resp. EHS nebo mezinárodním organizacím neposkytujeme.

9. Délka ukládání údajů

Dodržujeme zásadu minimalizace údajů. Vaše osobní údaje proto ukládáme, pokud je vůbec sbíráme, pouze tak dlouho, jak je to potřebné k dosažení cíle zpracování dat, nebo jak tyto lhůty pro ukládání stanovuje legislativa. Po splnění příslušného cíle, po odvolání vašeho souhlasu, nebo uplynutí zákonné lhůty k uložení se příslušné údaje rutinním způsobem a v souladu se zákonnými předpisy zablokují a vymažou.

10. Vaše práva jako osoby dotčené sběrem údajů

Když uplatníte svá práva z tohoto odstavce, dle platné legislativy, budeme informovat o vámi vyžadované opravě nebo vymazání vašich osobních údajů, nebo o omezení jejich zpracování všechny příjemce, kterým byla tato data postoupena, pokud je toto sdělení možné nebo není spojeno s nepřiměřenou námahou.

Uplatňujete-li svoje práva a/nebo chcete získat všechny relevantní informace, obraťte se na nás prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v bodu 13. Nejpozději do 1 měsíce po obdržení vaší poptávky vám odpovíme. Dle platné legislativy a následujících informací máte právo na informace o svých osobních údajích, které zpracováváme, na jejich opravu, vymazání nebo přenos (např. přenos vašich osobních údajů na jiného poskytovatele), nebo na omezení jejich zpracování.

10. 1 Právo na informace

Kdykoli máte právo na bezplatné informace o svých osobních údajích, které zpracováváme, informace o cíli jejich zpracování, kategoriích příjemců, plánované době uchovávání, nebo v případě přesunu do třetích zemí, právo vyžadovat vhodné záruky. Kromě toho máte nárok na kopii svých údajů.

10.2 Oprava vašich osobních údajů

Dle platné legislativy máte právo na opravu osobních údajů, které jste nám sdělili. Přes nastavení ve službách můžete aktualizovat informace na svém účtu, měnit nastavení svého profilu, přihlašovat a odhlašovat se od odebírání zpráv a nastavit svoje preference v souvislosti se sdílením služeb, např. funkce zakládající se na lokalitě.

Pokud jste se k našim službám přihlásili písemně, nebo prostřednictvím e-mailu, obraťte se prosím písemně nebo prostřednictvím e-mailu na kontakty uvedené v bodu 13, abychom vaše osobní údaje opravili.

10.3 Vymazání vašich osobních údajů

Kdykoli nás můžete vyzvat, písemně nebo prostřednictvím e-mailu na kontakty uvedené v bodu 13, abychom vaše osobní údaje vymazali. Když nás k tomu vyzvete, neprodleně vymažeme veškeré osobní údaje o vaší osobě, pokud už neplatí cíl zpracování a neexistují žádné zákonné nebo legislativní povinnosti k jejich uchovávání. V takovém případě data zablokujeme.“

10.4 Omezení zpracování

Pokud nás vyzvete, písemně nebo prostřednictvím e-mailu na kontakty uvedené v bodu 13, k omezení zpracování vašich osobních údajů, např. když zpochybňujete správnost, právní podstatu nebo nutnost zpracování vašich dat z naší strany, omezíme zpracování vašich osobních údajů na nevyhnutelné minimum (uložení) a v případě potřeby je budeme používat pouze ke stanovení, uplatnění nebo prosazení právních nároků nebo na ochranu práv jiných fyzických nebo právnických osob a z jiných právních důvodů. Bude-li toto omezení zrušeno a my opět zpracujeme vaše osobní údaje, neprodleně vás o tom budeme informovat.

10.5 Přenositelnost vašich osobních údajů

Máte právo získat, svoje osobní údaje, které jste nám poskytli na základě svého souhlasu nebo smlouvy, a které jsou zpracovávány automatizovaně. Pokud nás k tomu vyzvete, písemně nebo prostřednictvím e-mailu na kontakty uvedené v bodu 13, neprodleně po obdržení vaší žádosti vám vaše osobní údaje poskytneme v běžném, strojově čitelném formátu. Na přání můžeme poskytnout vaše údaje i externím osobám (kontrolor dat), které ve své žádosti jmenujete, pokud tato žádost nepředstavuje porušení práv a svobod třetích osob a je technicky proveditelná.

10.6 Odvolání vašeho souhlasu / Právo na odvolání

Svůj souhlas můžete kdykoli, bez udání důvodu, odvolat. V této souvislosti se s námi spojte písemně nebo e-mailem (na kontakty uvedené v bodu 13). Vaše údaje už nebudeme používat pro cíle, pro které jste udělili souhlas a příslušným způsobem je zablokujeme. Odvolání vašeho souhlasu nemá vliv na oprávněnost zpracování údajů na základě vašeho souhlasu před jeho odvoláním.

10.7 Právo vznést námitku
Kromě toho máte z důvodu své konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů, které jsme získali na základě čl. 6 odst. 1 pís. e (splnění úkolu ve veřejném zájmu) nebo čl. 6 ods.1 pís. f GDPR (oprávněný zájem odpovědné osoby); včetně profilování založeného na těchto ustanoveních. V takovém případě už nebudeme zpracovávat osobní údaje, které se vás týkají, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo zpracování slouží k určení, výkonu nebo obhajobě právních nároků.

Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají pro tento marketing. Pokud vznesete námitku proti zpracování údajů pro účely přímého marketingu, nebudou se už tyto údaje pro tyto účely používat.

Případné námitky směřujte na adresu uvedenou v bodu 13.

11. Stížnost na příslušný orgán ochrany osobních údajů

Máte právo podat stížnost na naše zpracování osobních údajů. V této souvislosti se obraťte na lokální dozorní orgán.

12. Změny naší ochrany osobních údajů

Vyhrazujeme si právo upravit naše Prohlášení o ochraně osobních údajů, aby bylo neustále v souladu s aktuálními legislativními požadavky a abychom v něm mohli uplatnit změny našich služeb, např. poskytnutí nové služby. V případě vaší nové návštěvy pak platí nové Prohlášení o ochraně osobních údajů.

13. Otázky k ochraně osobních údajů

Máte-li otázky k ochraně osobních údajů, nebo se chcete dozvědět o svých právech uvedených v bodu 10, spojte se s námi prostřednictvím uvedených kontaktů:

ECE Projektmanagement Praha s.r.o. 

Slovanský dům

Na Příkopě 859/22

110 00 Praha 1

Czech Republic

 E-mail: dataprotection@ece.com

 

 

Praha, 23.05.2018