Šplh v Olympii

  1. Domů
  2. AKCE CENTRA
  3. Šplh v Olympii

Akce

Šplh v Olympii

Olympia Brno
30. března 12:00-17:00

Olympia Brno, jihomoravské sokolské župy a T.J. Sokol Brno I pořádají

10. ročník Velké ceny jižní Moravy ve šplhu na laně
ŠPLH V OLYMPII

Termín podání přihlášek do čtvrtka 28. 3. 2019
Přihlášení elektronicky na www.svetsplhu.cz nebo e‐mailem na adresu
dana.ciglova@tjsokolbrno1.cz.
Kontaktní osoba: Dana Ciglová, tel.: +420 732 227 605

Technická ustanovení
Závod je čtyřkolový. Pořadí startujících v závodě bude v 1. kole určeno podle časů uvedených v přihlášce, v dalších kolech se upraví podle dosažených výsledků v kolech předchozích. První dvě kola jsou určena pro všechny závodníky, do třetího a čtvrtého kola (finále) postupují pouze závodníci, kteří v prvních dvou kolech splní limit pro postup (netýká se kategorie IV – Masters).
Limity pro postup do finále:
 kategorie I (žáci) – 8 sekund,
 kategorie II (dorostenci) – 6 sekund,
 kategorie III (muži) – 10 sekund,
 kategorie V (ženy) – 10 sekund.
Závod se koná podle těchto propozic a pravidel schválených Výkonným výborem šplhu na laně ČR. Účastí v závodu poskytuje soutěžící souhlas s fotografováním a filmováním s následným použitím pro účely propagace závodu.
Při startu závodníků mladších 18 let v I., II. a V. kategorii je nutný písemný Souhlas zákonného zástupce.

Časový program
Prezence a rozcvičení kategorie I, II a V (4,5 m) 12:00 ‐ 12:45 hod.
Nástup a zahájení závodu kategorie I, II a V (4,5 m) 13:00 hod.
Vyhlášení výsledků kategorie I, II a V (4,5 m) 14:15 hod.
Prezence a rozcvičení kategorie III a IV (8 m) 14:15 ‐ 14:45 hod.
Nástup a zahájení závodu kategorie III a IV (8 m) 15:00 hod.
Vyhlášení výsledků na 8 m laně 16:45 hod.
Časový program je orientační a organizátor si vyhrazuje právo jej změnit.

Příjezd

Trasa